Lazarević: PG10 treba shvatiti kao razvojnu šansu za modernizaciju naše ekonomije

Državni sekretar Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija Stefan Lazarević učestvovao je danas na skupu „Uvod u proces pregovora o pristupanju EU i uloga civilnog društva – Pregovaračko poglavlje 10 (Informaciono društvo i mediji)“. Skup je bio namenjen predstavnicima organizacija civilnog društva koje se bave temama iz oblasti ovog pregovaračkog poglavlja (PG10) u procesu pregovora o pristupanju Evropskoj uniji.

Kao predsednik Pregovaračke grupe za PG10, Lazarević je istakao da pregovarački proces iz oblasti ovog poglavlja treba shvatiti kao razvojnu šansu, šansu za modernizaciju ekonomije naše države, ali i društva u celini, kako u slučaju PG10 pregovarački proces nije samo pitanje usklađivanja regulative, već i bitno pitanje daljeg razvoja širokopojasnog pristupa internetu (broadband), e-uprave (eGovernment) i e-zdravstva (eHealth).

On je takođe naglasio da je u skladu sa svojom ulogom u ovom delu pregovaračkog procesa, Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija najglasniji zagovornik elektronskih javnih rasprava i dodao da se opcija eJavne rasprave nalazi na portalu eUprava.

Predstavnici organizacija civilnog društva na skupu su izneli svoje viđenje mogućih modela učešća OCD-a u procesu pregovora u okviru PG10.