Контрола трговине на интернету

Начелник у Сектору тржишне инспекције Министарства трговине, туризма и телекомуникација Мирјана Дамјановић каже да је Влада Србије покренула Акциони план за сузбијање сиве економије нарочито преко интернета, те да тржишна инспекција има активну улогу у томе.

„Прегледамо сајтове, контролишемо шта се оглашава и обавештавамо друге надлежне органе у случају да уочимо оглашавање робе која није у надлежности сектора тржишне инспекције, попут лекова за које рецимо, обавештавамо Министарство здравља“, казала је Дамјановић за Танјуг.

Она наводи да се трговина углавном „преселила“ на интернет и да се и тржишни инспектори морају томе прилагодити и у сарадњи са другим органима спречити, односно кажњавати такве случајеве.

Контрола  трговине на интернету

Каже да постоје утврђене процедуре за то, али да је проблем што та лица остављају углавном лажне податке па је тешко утврдити ко стоји иза тога.

Дамјановић каже да се надају што скоријим изменама Закона о поштанским услугама које ће омогућити лакшу идентификацију лица која се баве прометом различитих производа и која неће моћи убудуће да се представљају лажним именима.

“ Тржишни инспектори уклонили су у протеклом периоду 200 огласа за продају, односно промет дувана преко интернета. Одузели смо више стотина хиљада паклица, тона дувана од лица које смо затекли или имали сазнања да то раде. Када имамо податке да се то најчешће налази у кућама, прибављамо налог суда да можемо да уђемо у тај објекат“, каже Дамјановић.

Иначе, од првог дана августа и тржишни инспектори захваљујући ступању на снагу Закона о трговини имају новитете у раду па тако више неће морати да покажу легитимацију када улазе у неки објекат.

У случају да тржишни инспектор посумња да трговац обавља делатност, а да не издаје рачуне, или да уопште није регистрован за трговину, има овлашћење да поступa као прикривени купац.

„Сада имамо овлашћења да поступамо као прикривени купци, да се не представимо, не најавимо, већ појавимо као потрошач и видимо како се поштује закон“, објашњава Дамјановић.

Новитети у раду су и могућност да инспектори издају прекршајне налоге, а у циљу бржег и ефикаснијег окончања поступка.

Најчешћи уочени проблеми током надзора су вођење евиденције, непоседовање исправа о набавци робе, или то да нису регистровани.

„Доста је привредних субјеката и много су сложеније контроле због тога, па самим тим и инспекцијски надзори и прибављање доказа дуже трају“, рекла је она.

Истиче да циљ није само сузбијање нелегалне трговине, већ спречавање нелојане конкуренције.

„Није циљ само пуко кажњавање, него да промовишемо и фаворизујемо оне који поштују закон“, истиче Дамјановић.