Javna rasprava o Nacrtu zakona o zaštiti potrošača

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija pokreće javnu raspravu radi pribavljanja mišljenja stručne i šire javnosti o Nacrtu zakona o zaštiti potrošača.

Javna rasprava o Nacrtu zakona trajaće od  27. septembra do 27. oktobra 2013. godine.

Predmet javne rasprave:

Nacrt Zakona o zaštiti potrošača
988.2 KB
813 Preuzimanja
Detaljnije...

Komentari i sugestije u vezi sa predmetom javne rasprave mogu se poslati elektronskim putem na nevena.praizovic@mtt.gov.rs .