Javna rasprava o Nacrtu zakona o poštanskim uslugama

U skladu sa Zaključkom Odbora za privredu i finansije Vlade Republike Srbije od 10. novembra 2016. godine, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija objavljuje javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o poštanskim uslugama.

Javna rasprava sprovodi se u periodu od 14. novembra do 3. decembra 2016. godine.

Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, putem elektronske pošte na e-mail: marija.vucinic@mtt.gov.rs ili pisanim putem na adresu: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za elektronske komunikacije i poštanski saobraćaj, Nemanjina 22-26, Beograd.

U toku javne rasprave biće organizovan okrugli sto u Beogradu koji će se održati 21. novembra 2016. godine u Privrednoj komori Srbije, Resavska 15, sala 2, Beograd, sa početkom u 10 časova.

Po okončanju postupka javne rasprave Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija će analizirati sve predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi, sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona i pripremiti konačnu verziju Nacrta zakona za razmataranje na sednici Vlade.

Nacrt zakona o poštanskim uslugama
479.2 KB
254 Preuzimanja
Detaljnije...