Produžava se javna rasprava o Nacrtu Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija pokrenulo je javnu raspravu radi pribavljanja mišljenja stručne i šire javnosti o Nacrtu Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti.

Javna rasprava o Nacrtu Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti produžava se do 13. maja 2013. godine.

Predmet javne rasprave:

Nacrt Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti
415.2 KB
3131 Preuzimanja
Detaljnije...

Komentare i sugestije u vezi sa predmetom javne rasprave svi zainteresovani mogu da šalju na email adresu jelena.perisic@mtt.gov.rs ili putem Portala eUprava.

Kontakt osoba za sprovođenje javnih konsultacija je Jelena Perišić, tel. 011/36-10-273, 011/36-31-478.