Javna rasprava o Nacrtima zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskim komunikacijama i izmenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija pokreće javnu raspravu radi pribavljanja mišljenja stručne i šire javnosti o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskim komunikacijama i Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama.

Razlog za donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskim komunikacijama je racionalizacija rada Republičke agencije za elektronske komunikacije (RATEL) i Republičke agencije za poštanske usluge (RAPUS) i stvaranje jednog umesto dva regulatorna tela.

Svrha objedinjavanja nadležnosti regulatornih tela koja obavljaju poslove iz oblasti elektronskih komunikacija i poštanskih usluga je obezbeđivanje efikasnosti u radu organa državne uprave i drugih nosilaca javnih ovlašćenja.

Praksa većine zemalja Evropske unije i regiona je da postoji jedno nacionalno regulatorno telo iz oblasti elektronskih komunikacija i poštanskih usluga.

Zakon o elektronskim komunikacijama je takođe izmenjen u skladu sa sa odlukom Ustavnog suda broj IUz-1245/2010 („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 60/2013) kojom je utvrđeno da pojedini delovi članova koji se odnose na zadržane podatke nisu u skladu sa Ustavom Republike Srbije.

Pored toga, bilo je nužno izvršiti i druge manje izmene Zakona, usled određenih nepreciznosti u tekstu Zakona koje su dovodile do problema u praksi.

Predmeti javne rasprave:

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskim komunikacijama
209.7 KB
1014 Preuzimanja
Detaljnije...
Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama
127.4 KB
749 Preuzimanja
Detaljnije...

Javna rasprava o Nacrtu zakona trajaće od 29. novembra do 20. decembra 2013. godine.

Komentare i sugestije u vezi sa Nacrtom zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskim komunikacijama svi zainteresovani mogu dostaviti na e-mail adresu vladana.radisavljevic@mtt.gov.rs.

Pristigli komentari – ZEK:

Anem
936.6 KB
820 Preuzimanja
Detaljnije...
Bezbednosno informativna agencija
213.4 KB
929 Preuzimanja
Detaljnije...
Dejan Popović
736.0 KB
1104 Preuzimanja
Detaljnije...
Goran Grubor
1.7 MB
700 Preuzimanja
Detaljnije...
Milan Milošević
1.6 MB
696 Preuzimanja
Detaljnije...
Milenko Cvetinović
428.3 KB
382 Preuzimanja
Detaljnije...
Poverenik za informacije od javnog značaja
3.4 MB
435 Preuzimanja
Detaljnije...
Republička agencija za elektronske komunikacije - RATEL
277.8 KB
833 Preuzimanja
Detaljnije...
Ratko Mariković
1.8 MB
642 Preuzimanja
Detaljnije...
Savet Republičke radiodifuzne agencije
68.5 KB
449 Preuzimanja
Detaljnije...
Share Defense
198.2 KB
545 Preuzimanja
Detaljnije...
SBB
SBB
371.6 KB
465 Preuzimanja
Detaljnije...
Telekom Srbija
590.3 KB
372 Preuzimanja
Detaljnije...
Telenor Srbija
89.3 KB
576 Preuzimanja
Detaljnije...
Vip Mobile
448.0 KB
536 Preuzimanja
Detaljnije...

 

Komentare i sugestije u vezi sa Nacrtom zakona o izmenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama svi zainteresovani mogu dostaviti na e-mail adresu marija.vucinic@mtt.gov.rs.

Pristigli komentari – ZPU:

Pošta Srbije
1.1 MB
386 Preuzimanja
Detaljnije...
Pošta Srbije - dodatak
111.0 KB
395 Preuzimanja
Detaljnije...
Dejan R. Popović
96.1 KB
869 Preuzimanja
Detaljnije...
Zoran Marković
116.4 KB
441 Preuzimanja
Detaljnije...
Marko Matović
104.9 KB
363 Preuzimanja
Detaljnije...
Milić Gezović
99.3 KB
400 Preuzimanja
Detaljnije...