Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija pokreće javnu raspravu radi pribavljanja mišljenja stručne i šire javnosti o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača.

Javna rasprava o Nacrtu zakona trajaće od  8. jula do 8. avgusta 2013. godine.

Predmet javne rasprave:

Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača
320.7 KB
2129 Preuzimanja
Detaljnije...

Komentare i sugestije u vezi sa predmetom javne rasprave mogu se poslati u pisanom obliku na e-mail adresu: nevena.praizovic@mtt.gov.rs i putem portala eUprava.