Истек рока пријаве на Конкурс за доделу средстава за финансирање пројекта развоја визуелног идентитета националног бренда Србијe

Рок за достављање пријава на Конкурс за доделу средстава за финансирање пројекта развоја визуелног идентитета националног бренда Србије истиче 13. марта 2013. у 12 сати.

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, на основу члана 7. Закона о буџету Републике Србије за 2013. годину  („Службени гласник РС“ бр. 114/12), у складу са Закључком Владе 05 број: 401-1176/2013 од 12. фебруара 2013. којим се усваја Програм доделе средстава за финансирање пројекта развоја визуелног идентитета националног бренда Србије позвало је заинтересоване факултете из области примењених уметности који су акредитовани и поседују дозволу за рад да поднесу пријаве на Конкурс за доделу средстава за финансирање пројекта развоја визуелног идентитета националног бренда Србије.