Инспекцијске контроле начина решавања рекламација на услуге електронских комуникација

Усвојеним и објављеним Годишњим планом инспекцијског надзора Сектора тржишне инспекције за 2019. годину, обухваћена је контрола начина решавања рекламација код пружалаца услуге од општег економског интереса у области електронских комуникација (електронски оператори – кабловска ТВ, интернет, мобилна и фиксна телефонија). Ова активност, са аспекта надзора над применом Закона о заштити потрошача („Службени гласник РС“ бр. 62/2014, 6/2016 и 44/2018 – др. закон), планирана је за април месец 2019. године.

Одредбама Закона о заштити потрошача, услуге електронских комуникација сврстане су у услуге од општег економског интереса и прописане су дужности за пружаоце услуга, па ће тржишни инспектори Сектора тржишне инспекције, по седишту правног лица односно предузетника, да контролишу начин пријема и евидентирања рекламација потрошача, обавештавања о донетој одлуци о рекламацији и поступања по донетој одлуци, као и посебан начин пријема рекламација, односно успостављање бесплатне телефонске линије ради омогућавања потрошачима да лако контактирају трговца и формирање комисије за решавање рекламација потрошача у чијем саставу морају да буду и представници евидентираних удружења потрошача и савеза.

Тржишни инспектор, поступајући у границама предмета инспекцијског надзора из налога за инспекцијски надзор, предузима оне провере и друге радње које су садржане у контролној листи „Услуге од општег економског интереса – Начин решавања рекламација“, којој може да се приступи преко следећег линка kontrolne-liste-trzisna-inspekcija.

Истичемо да је Министарство трговине, туризма и телекомуникација објавило списак евидентираних удружења потрошача који може да се види преко следећег линка zastitapotrosaca.gov.rs.