Информација за кандидате који полажу стручни испит у року I/2017

Обавештавају се кандидати који су се у овом року пријавили за полагање Стручног испита за посреднике да ће термини за писмени део Испита (тест)
бити: 15, 16, 19, 20 и 21. јун 2017. годинне (у времену од 10 до 13 сати).

Обавештење са списком кандидата који полажу тест објављује се десет дана пре термина на сајту Министарства. Кандидати који нису у могућности да полажу у јуну месецу могу одложити испит за јули – планирани термини су 17. и 18. јули 2017. године. Пример молбе за одлагање испита налази се у Фолдеру Информацие за посреднике на сајту Министарства и доставља се поштом на адресу Министарство трговине, туризма и телекомуникација – канцеларија 237, Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд или на мејл jelena.milosavljevic@mtt.gov.rs

Кандидати који буду положили тест полагаће усмени део Стручног испита у јулу месецу, о чему ће бити обавештени на сајту Министарства, најмање десет дана пре термина усменог испита.