Google zatražio dozvolu da Srbiju uključi u Street View

Kompanija Google je podnela formalan zahtev Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljubu Šabiću u vezi sa uslovima realizacije usluge pregleda ulica (Google Street View) u Republici Srbiji.

Google će biti u obavezi da detaljno obrazloži postupak prikupljanja podataka, a posebno postupak sa usputno prikupljenim podacima o ličnosti. Takođe, od Googla će biti zatražena garancija da su rizici koji su uočeni u zemljama Evropske Unije, a tiču se zaštite ličnosti i privatnosti, svedeni na minimum, ali i da će u Srbiji važiti standardi koji važe u ostalim zemaljama u kojima je ovaj servis dostupan.

Tokom investicione i trgovinske misije (ICT Trade Mission) u Sjedinjenim Američkim Državama, članovi naše delegacije bili su u poseti kompaniji Google, gde se razmatrala dostupnost brojnih Google usluga građanima Srbije, a između ostalog i Street View. Prvi rezultati ICT Mission očekuju se u toku jeseni, a dostupnost servisa Street View samo je jedan u nizu.

Kako bi servis pregleda ulica bio dostupan i u Srbiji, Google će morati da poštuje jasno definisane uslove poverenika, kao i da obezbedi garanciju da standardi privatnosti neće biti dovedeni u pitanje.

Nakon pozitivnog odgovora na zahtev, Google Street vozila kreću sa snimanjem Beograda, a nakon toga i drugih gradova u Srbiji. Šabić će u najkraćem roku odgovoriti na upućeni zahtev Googla.

Uobičajena procedura zahteva da snimanje traju oko tri meseca, a aplikacija Street View, koja omogućava korisnicima virtuelnu šetnju po ulicama snimljenih gradova i razgledanje znamenitosti, biće dostupna minimalno šest meseci kasnije.

Street View je Googlov dodatak popularnom servisu Google Maps i Google Earth, lansiran 2007. godine, koji omogućava panoramsko razgledanje gradova, ulica i znamenitosti širom sveta. Kako bi projekat bio u potpunosti funkcionalan, potrebno je fotografisati lokacije, obraditi fotografije i izraditi virtuelni prostor.

Google je do sada snimio oko 50 država uključujući i zemlje regiona, Hrvatsku, Bugarsku i Mađarsku, a u toku je snimanje Slovenije.