Formirana radna grupa za konsolidaciju infrastrukture informacionih sistema državnih organa

Vlada Republike Srbije donela je na današnjoj sednici Odluku o formiranju Radne grupe za konsolidaciju infrastrukture informacionih sistema državnih organa. Zadatak radne grupe biće izrada detaljne analize stanja infrastrukture informacionih sistema državnih organa, kao i donošenje konretnih predloga mera za konsolidaciju infrastrukture u oblastima računarskih mreža, serverske infrastrukture i softverskih platformi.

Radna grupa osniva se u svrhu efikasnog korišćenja kapaciteta informacionih sistema državnih organa, kao i njihovog održavanja i daljeg razvoja. Kako bi se ispunili neki od strateških ciljeva u oblasti informacionog društva, potrebno je sagledati postojeće stanje računarskih mreža na svim nivoima, serverske infrastrukture, odnosno resursa u računarskim centrima, kao i softverskih platformi.

Jedan od prioriteta Strategije razvoja informacionog društva u Republici Srbiji do 2020. godine je primena informaciono-komunikacionih tehnologija u organima uprave i imaocima javnih ovlašćenja, sa ciljem da se svim građanima i privrednim subjektima omogući da poslove pred organima vlasti izvršavaju jednostavnije, brže i jeftinije. Razvoj informacionih sistema državnih organa je važan za povećanje efikasnosti njihovog rada i uvećanje transparentnosti i odgovornosti kroz inovativnu upotrebu IKT, a konsolidacija infrastrukture u ovoj oblasti treba dodatno da poveća efikasnost i smanji troškove daljeg razvoja.

Stručne i adminstrativne poslove za potrebe rada ove radne grupe će obavljati Ministarstvao spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, a po završetku zadatka, Radna grupa će Vladi podneti izveštaj o svom radu, kao i konkretne predloge mera.