Формирана радна група за консолидацију инфраструктуре информационих система државних органа

Влада Републике Србије донела је на данашњој седници Одлуку о формирању Радне групе за консолидацију инфраструктуре информационих система државних органа. Задатак радне групе биће израда детаљне анализе стања инфраструктуре информационих система државних органа, као и доношење конретних предлога мера за консолидацију инфраструктуре у областима рачунарских мрежа, серверске инфраструктуре и софтверских платформи.

Радна група оснива се у сврху ефикасног коришћења капацитета информационих система државних органа, као и њиховог одржавања и даљег развоја. Како би се испунили неки од стратешких циљева у области информационог друштва, потребно је сагледати постојеће стање рачунарских мрежа на свим нивоима, серверске инфраструктуре, односно ресурса у рачунарским центрима, као и софтверских платформи.

Један од приоритета Стратегије развоја информационог друштва у Републици Србији до 2020. године је примена информационо-комуникационих технологија у органима управе и имаоцима јавних овлашћења, са циљем да се свим грађанима и привредним субјектима омогући да послове пред органима власти извршавају једноставније, брже и јефтиније. Развој информационих система државних органа је важан за повећање ефикасности њиховог рада и увећање транспарентности и одговорности кроз иновативну употребу ИКТ, а консолидација инфраструктуре у овој области треба додатно да повећа ефикасност и смањи трошкове даљег развоја.

Стручне и админстративне послове за потребе рада ове радне групе ће обављати Министарствао спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, а по завршетку задатка, Радна група ће Влади поднети извештај о свом раду, као и конкретне предлоге мера.