Формирана Радна група за дефинисање националне широкопојасне мреже

Влада је 14. марта 2013. године донела одлуку о образовању Радне групе за дефинисање националне широкопојасне мреже чији ће главни задатак бити припрема државне телекомуникационе инфраструктуре у циљу успостављања јединствене националне широкопојасне мреже. Радна група ће, такође, радити на предлогу регулаторног оквира којим ће се обезбедити одрживост и даљи развој те мреже.

Наша држава располаже великим и квалитетним информационо-комуникационим системима у својим јавним предузећима, акционарским друштвима и организацијама. Дати системи и капацитети могу се искористити за обављање сервиса и пружање услуга неопходних, пре свега овим институцијама, али и другим државним органима. Нажалост, ти капацитети нису обједињени, развијани су појединачно, и не користе се на најоптималнији начин, напоменуо је Стефан Лазаревић, државни сектретар за електронске комуникације, информационо друштво и поштански саобраћај. Сагледавајући постојеће капацитете у власништву државе и потребних капацитета за пружање сервиса и услуга државне управе у Републици Србији, намеће се потреба за ефикасним коришћењем ових капацитета, њиховoм одржавању и даљем развоју.

Јасно дефинисан план искориштења ресурса државне телекомуникационе инфраструктуре омогућиће развој електронских комуникација. У исто време, повећаће доступност и могућност коришћења технологија и услуга информационог друштва у свим регијама Србије, што ће значајно утицати на економски развој државе, истиче Лазаревић.