Формирана радна група о преиспитивању рада недељом у трговинама

Потпредседник Владе и министар трговине, туризма и телекомуникација Расим Љајић донео је решење о формирању радне групе, чији задатак је сагледавање свих аспеката евентуалне одуке о забрани рада недељом трговинских објеката у Србији.

Радна група ће у наредном периоду сачинити анализу ефеката примене одлуке о забрани рада недељом у државама Европске уније које су се одлучиле за тај потез, али ће у обзир бити узети и различити алтернативни модели.

Евентуална одлука о забрани рада недељом мора бити правно утемељена како Србија не би поновила грешке неких других држава, где је, као на пример у Хрватској, такво решење било предмет спора пред уставним судом.

С тим у вези, Министарство трговине, туризма и телекомуникација урадиће свеобухватно истраживање у које ће бити укључени трговци, добављачи, потрошачи и радници у трговини, како одлука не би била доношена преко колена. Јер, евентуална забранa рада трговинских објеката недељом не сме бити политичка одлука, већ резултат дијалога о тражењу најбољег решења, у коме ће у обзир бити узети економски интереси трговаца и потрошача, као и социјални положај радника запослених у трговини.