Donet Pravilnik koji definiše antenski sistem u stambenim objektima

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacije je donelo Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima pri izgradnji prateće infrastrukture potrebne za postavljanje elektronskih komunikacionih mreža, pripadajućih sredstava i elektronske komunikacione opreme pri izgradnji poslovnih i stambenih objekata.

Pravilnik je 28. decembra 2012. godine objavljen u Službenom glasniku.

Njime se, između ostalog, definiše i zajednički antenski sistem u stambenim objektimakoji omogućava ujednačeni kvalitet usluga svim stanarima, kao i rešavanje problema pojava zagušenja krovova i fasada zgrada antenama i antenskim sistemima.

Specifičnost Pravilnika jeste u tome što on naglašava potrebu zaštite životne sredine, koja može biti ugrožena nepravilnim instalacijama, odnosno nestručnim implementiranjem opreme i sistema. Ovaj Pravilnik je od posebnog značaja imajući u vidu sve veću zabrinutost naših građana kada je u pitanju postavljanje antena u blizini njihovih domova.

Ovim aktom obezbeđuje se bolji kvalitet usluga telekomunikacionih sistema, pouzdanije usluge operatora elektronskih komunikacija i duži radni vek elektronsko komunikacionih mreža u zgradama. Ovo je od suštinskog značaja za razvoj širokopojasnih mreža koje našim građanima omogućavaju pristup brzom internetu.