Донет Правилник који дефинише антенски систем у стамбеним објектима

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникације је донело Прaвилник о техничким и другим захтевима при изградњи пратеће инфраструктуре потребне за постављање електронских комуникационих мрежа, припадајућих средстава и електронске комуникационе опреме при изградњи пословних и стамбених објеката.

Правилник је 28. децембра 2012. године објављен у Службеном гласнику.

Њиме се, између осталог, дефинише и заједнички антенски систем у стамбеним објектимакоји омогућава уједначени квалитет услуга свим станарима, као и решавање проблема појава загушења кровова и фасада зграда антенама и антенским системима.

Специфичност Правилника јесте у томе што он наглашава потребу заштите животне средине, која може бити угрожена неправилним инсталацијама, односно нестручним имплементирањем опреме и система. Овај Правилник је од посебног значаја имајући у виду све већу забринутост наших грађана када је у питању постављање антена у близини њихових домова.

Овим актом обезбеђује се бољи квалитет услуга телекомуникационих система, поузданије услуге оператора електронских комуникација и дужи радни век електронско комуникационих мрежа у зградама. Oво је од суштинског значаја за развој широкопојасних мрежа које нашим грађанима омогућавају приступ брзом интернету.