Додељене субвенције по Конкурсу за традиционалне занате у 2018. години

Министарство трговине, туризма и телекомуникација на основу Закључка Владе Републике Србије 05 број 401-4097/2018 од 4. маја 2018. године о усвајању Програма распореда и коришћења субвенција за очување и развој традиционалних заната у 2018. години, доделило је двадесетиједну субвенцију, и то: четири субвенције по 600.000 динара, пет субвенција по 400.000 динара и дванаест субвенција по 300.000 динара – што чини укупан износ субвенција од 8.000.000 динара.