Расписан наградни конкурс „Дигитални час“ у школској 2019/2020. години

Министарство трговине, туризма и телекомуникација расписује Наградни конкурс за наставнике основних школа „Дигитални час“ у школској 2019/2020. години, чији је циљ подстицање употребе информационих технологија као наставних средстава, односно употреба информационих технологија које су применљиве у настави и уједно усклађене са исходима/задацима и циљевима часа.

Наградни конкурс намењен је свим предметним и разредним наставницима основних школа чији је оснивач Република Србија.

Рад треба да садржи:
– приказ једне наставне јединице чију реализацију прати употреба информационих технологија као наставног средства или
– приказ активности реализованих током одређеног временског периода где је ИКТ стављен у функцију решавања одређеног, раније уоченог, васпитно-образовног проблема (нпр. дисциплина, мотивација, пажња, одсуство).

Рад може бити сврстан у једну од три групе области и то:
– математика, информатика, рачунарство и техничко образовање
(од играчке до рачунара, техничко и информатичко образовање, информатика и рачунарство, техника и технологија);
– друштвене науке, уметност и спорт
(српски језик и књижевност, страни језик, језик националне мањине као матерњи, ликовна култура, музичка култура, физичко и здравствено васпитање, верска настава, грађанско васпитање, народна традиција, лепо писање, матерњи језик/говор са елементима националне културе, шах, историја, свакодневни живот у прошлости; цртање, сликање и вајање, хор и оркестар);
– природне науке
(свет око нас, природа и друштво, рука у тесту – откривање света, чувари природе, географија, биологија, хемија, физика).
Пријава за учешће на конкурсу и подношење радова и мултимедијалних материјала врши се на веб страни: http://digitalnicas.mtt.gov.rs почев од 30. септембра 2019. године.

Пријава за учешће на Наградном конкурсу мора да буде благовремена, уредна и јасно попуњена.

Рок за подношење радова је 18. октобар 2019. године.

Услови конкурса и информације у вези са његовим спровођењем налазе се у тексту конкурса.

Наградни конкурс  за наставнике основних школа - Дигитални час
703.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...