Javne konsultacije o Nacrtu akcionog plana za razvoj elektronskih komunikacija 2012-2014 godine

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija pokreće javne konsultacije o Nacrtu akcionog plana za razvoj elektronskih komunikacija 2012-2014 godine.


Javne konsultacije o Nacrtu akcionog plana za razvoj elektronskih komunikacija 2012-2014 godine, će trajati od 15. novembra do 30. novembra 2012. godine. Predmet konsultacija:

Nacrt akcionog plana za razvoj elektronskih komunikacija 2012-2014 godine
115.9 KB
875 Preuzimanja
Detaljnije...

Način učešća u javnoj raspravi

Komentare možete slati na:

– e-mail adresu: sanja.grcic@digitalnaagenda.gov.rs

– faksom na broj: 011/20-20-066

– poštom na adresu: Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd (sa naznakom „Javna rasprava – Nacrt akcionog plana za razvoj elektronskih komunikacija 2012-2014”)

Kontakt osoba za sprovođenje javnih konsultacija je Sanja Grčić, 011/20-20-074.

Pristigli komentari:

Telekom Srbija
4.6 MB
635 Preuzimanja
Detaljnije...

Telenor
106.9 KB
549 Preuzimanja
Detaljnije...

JP Emisiona tehnika i veze
1.0 MB
334 Preuzimanja
Detaljnije...

ANEM
101.5 KB
424 Preuzimanja
Detaljnije...