Позив кандидатима за полагање усменог дела стручног испита у термину 17. јул 2017. године

У прилогу се налази: Позив кандидатима за полагање усменог дела стручног испита у термину 17. јул 2017.
године