Нове услуге на порталу еУправа

У циљу побољшања заштите права корисника поштанских услуга у Републици Србији, као и ефикасности пословних процеса у инспекцији за поштанске услуге, Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, уводи за физичка и правна лица, могућност електронске пријаве неправилности у раду поштанских оператора, као и могућност подношења захтева за проверу испуњености услова за отпочињање обављања делатности поштанских услуга, електронским путем.

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, посредством инспектора за поштанске услуге врши континуирани надзор над радом готово 50 поштанских оператора у Републици Србији. Почев од 28. септембра, корисници поштанских услуга имају могућност да се електронским путем обрате инспекторима за поштанске услуге, тако што ће приступити порталу еУправе Републике Србије и у бржој, поједностављеној и економичнијој процедури, остварити законска права у области обављања поштанских услуга. На овај начин је омогућен и  континуиран увид у статус поднетог захтева, што ће додатно допринeти транспарентности и ефикасности у раду органа дрзавне управе.

Корисници могу електронску пријаву поднети у случајевима неуручења поштанских пошиљака, губитка, оштећења пошиљака, више наплаћене поштарине за поштанске пошиљке, као и због других уочених неправилности у раду поштанских оператора.

У зависности од природе утврђене неправилности, инспектор може поштанском оператору наложити отклањање утврђене неправилности, наредити повраћај више наплаћене поштарине, поднети пријаву за привредни преступ,  прекршај или кривично дело надлежном органу.

Поред тога, путем портала еУправе Републике Србије, заинтересована правна и физичка лица, која желе да као своју основну или споредну делатност обављају делатност поштанских услуга, могу електронским путем поднети захтев за проверу испуњености услова за отпочињање обављања делатности поштанских услуга, што је неопходан услов за добијање дозволе коју издаје Републичка агенција за поштанске услуге. Такође, портал нуди и могућност електронског плаћања административне таксе.

Имајући у виду све већи развој електронског пословања у Србији, као и значај који електронско пословање има за економију једне државе у целини, надамо се да ће оваква и сличне услуге које ће у будућности бити доступне грађанима преко портала еУправа, значајно допринети развоју електронског пословања у Србији.