Кнежевић и Пинџо на Међународној конферецији о регионалној сарадњи „Дестинација као бренд“

Државни секретар Мирослав Кнежевић и помоћник министра Рената Пинџо учествовали су на Међународној конферецији о регионалној сарадњи на тему „Дестинација као бренд“ која се 28. и 29. септембра одржавала на Палићу у организацији Балканске алијансе хотелских асоцијација.

Кнежевић и Пинџо на Међународној конферецији о регионалној сарадњи „Дестинација као бренд“

Кнежевић је истакао да је за креирање бренда дестинације кључна сарадња јавног и приватног сектора, али и да туристички бренд се не може посматрати засебно од процеса креирања националног бренда. „Важно је да Србија заокружи елементе своје туристичке понуде, да обезбеди додату вредност за туристе јер брендирање без претходног дефинисања туристичке понуде може довести у заблуду туриста и резултирати изузетно негативним последицама.“

Помоћнк министра Рената Пинџо говорила је на панелу „Нелојална конкуренција у хотелијерству“ на ком је изјавила да Влада Србије даје велики значај овом питању о чему сведочи и по први пут припремљен Нацрт закона о угоститељству.

Кнежевић и Пинџо на Међународној конферецији о регионалној сарадњи „Дестинација као бренд“

Законом се дефинише као угоститељска делатност свако издавање некретнине испод 30 дана од стране физичких лица, укида обавеза њиховог рада преко посредника и уводи се централни информациони систем у туризму и угоститељству (Е туриста). Такође, напоменула је да предложени реформски пакет мера обухвата и измене и допуне закона о порезу на доходак грађана у делу у којем физичка лица пружаоци услуга смештаја постају паушални порески обвезници.

„Циљ ових мера је да се смањи сива економија, а да што више угоститеља ове категорије раде несметано и законито у афирмативном пословном окружењу, а да, са друге стране, не стварају нелојалну конкуренцију одређеним категоријама хотелијера и свима онима који послују у складу са законом“, изјавила је Пинџо.

Очекује се да ће нови правни оквир створити конкурентније услове пословања на тржишту те да ће у садејству са осталим мерама које су предвиђене овим законима допринети повећаном броју долазака и ноћења страних туриста, као и девизног прилива од туризма.