Izgrađena je nova Nacionalna procena rizika od pranja novca i procena rizika od finansiranja terorizma

Vlada je usvojila novu Nacionalnu procenu rizika 31. maja 2018. godine.

Cilj ove Nacionalne procene rizika je da se rizici procenjeni sveobuhvatnom Nacionalnom procenom rizika iz 2012. godine preispitaju i ponovo procene po metodologiji Svetske banke.
Obuhvata period od pet godina, i to od 2013 do 2017. godine.

Na njenoj izradi učestvovalo je ukupno 154 predstavnika od čega 124 predstavnika državnog sektora (uključujući i predstavnike MTTT) i 30 predstavnika privatnog sektora (obveznika, udruženja, komore i dr.).

Sažetak Nacionalne procene rizika, kao dokument u PDF formatu, možete preuzeti ovde

Sažetak NRA
838.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...