Изграђена је нова Национална процена ризика од прања новца и процена ризика од финансирања тероризма

Влада је усвојила нову Националну процену ризика 31. маја 2018. године.

Циљ ове Националне процене ризика је да се ризици процењени свеобухватном Националном проценом ризика из 2012. године преиспитају и поново процене по методологији Светске банке.
Обухвата период од пет година, и то од 2013 до 2017. године.

На њеној изради учествовало је укупно 154 представника од чега 124 представника државног сектора (укључујући и представнике МТТТ) и 30 представника приватног сектора (обвезника, удружења, коморе и др.).

Сажетак Националне процене ризика, као документ у PDF формату, можете преузети овде

Сажетак НРА
838.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...