Влада формирала Национални савет за заштиту потрошача

Влада Србије формирала je Национални савет за заштиту потрошача и за председника именовала министра спољне и унутрашње трговине и телекомуникација Расима Љајића. 

Национални савет за заштиту потрошача, као стручно саветодавно тело, влада је формирала са циљем унапређења система заштите потрошача.

Задаци Националног савета су да предлаже мере и активности на унапређењу политике заштите потрошача и да предлаже активности на унапређењу саветовања и помоћи потрошачима у остваривању потрошачких права путем саветодавних центара. Савет обавештава јавност о свим питањима од значаја за заштиту потрошача, учествује у изради Стратегије заштите потрошача и извештава Владу о стању у области заштите потрошача и спровођењу Акционог плана за реализацију Стратегије заштите потрошача.

Чланови Националног савета за заштиту потрошача су представници више министарстава Владе Србије, стручњаци, као и представници пет организација за заштиту потрошача у земљи.