U skladu sa članom 3. stav 4. Uredbe o ograničenju visine cena derivata nafte („Sl. glasnik RS“, br. 97/22), utvrđuje se najviša maloprodajna cena derivata nafte za period od 15 časova 16. septembra 2022. godine do 15 časova 23. septembra 2022. godine, i to za:

 

  1. EVRO DIZEL, u iznosu 216,00 dinara za jedan litar i
  2. EVRO PREMIJUM BMB 95 u iznosu 174,00 dinara za jedan litar.

 

Takođe, u skladu sa članom 3. stav 5. navedene uredbe, obaveštavaju se privredni subjekti koji obavljaju delatnost trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava da su dužni da utvrđene maloprodajne cene  derivata nafte primene odmah po objavljivanju na zvaničnoj internet stranici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.