Vlada Republike Srbije usvojila je Uredbu o izmenama Uredbe o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 76  od 7. jula 2022.).

Predmetnim izmenama, propisano je da se vaučeri mogu koristiti zaključno sa 30. novembrom 2022. godine, a da je rok za podnošenje zahteva za refundaciju sredstava za vaučere najkasnije do 10. decembra 2022. godine.

Imajući u vidu navedeno, ukazujemo vam da dostavljate Ministarstvu zahteve za refundaciju vaučera, odmah nakon završene usluge, kako bi isplata sredstava po navedenom osnovu bila blagovremena.