Министарство унутрашње и спољне трговине, објављује прелиминарне резултате Конкурса за финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача за 2022. годину са темом: Јачање подршке потрошачима кроз унапређене законске механизме.


Поводом Конкурса пристигло је 11 пријава са предлозима програма. Комисија за спровођење Конкурса за финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача за 2022. годину извршила је оцену испуњености услова за учешће подносиоца предлога програма и установљено је да 10 предлога програма испуњава захтеване услове за учешће на Конкурсу.


Комисија је извршила вредновање предлога програма, на основу чега је сачињенa Листa вредновања и рангирања.

 

Учесници Конкурса имају право на:

 

  1. увид у поднете пријаве и приложену документацију у року од 3 радна дана од дана објављивања Листе вредновања и рангирања програма;
  2. приговор на Листу вредновања и рангирања у року од 5 дана од дана објављивања Листе вредновања и рангирања програма.

 

Приговор се подноси поштом, на писарницу Министарства унутрашње и спољне трговине, Сектору за заштиту потрошача, Немањина 22-26, 11000 Београд или на e-mail адресу: katica.stefanovic@mtt.gov.rs.

 

Приговори који пристигну Министарству по истеку наведеног рока сматраће се неблаговременим и неће се узети у разматрање