Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Сектор за туризам расписало је Оглас за полагање стручног испита за туристичког водича и туристичког пратиоца.

 

Заинтересовани кандидати пријаве за полагање стручног испита могу поднети од 13. до 20. октобра 2022. године.

 

Пријаве за полагање подносе се поштом искључиво путем Пост-експрес пошиљке на адресу: Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Сектор за туризам, Омладинских бригада бр. 1, 11070 Нови Београд, или се могу предати на писарници министарства на истој адреси.“