У складу са чланом 3. став 4. Уредбе о ограничењу висине цена деривата нафте („Сл. гласник РС“, бр. 110/22), утврђује се највиша малопродајна цена деривата нафте за период од 15 часова 7. октобра 2022. године до 15 часова 14. октобра 2022. године, и то за:

 

  1. EVRO DIZEL, у износу 216,00 динара за један литар и
  2. EVRO PREMIJUM BMB 95 у износу 175,00 динара за један литар.

 

Такође, у складу са чланом 3. став 5. наведене уредбе, обавештавају се привредни субјекти који обављају делатност трговине моторним и другим горивима на станицама за снабдевање превозних средстава да су дужни да утврђене малопродајне цене  деривата нафте примене одмах по објављивању на званичној интернет страници Министарства трговине, туризма и телекомуникација.