Министарство трговине, туризма и телекомуникација планира расписивање огласа за полагање стручног испита за туристичког водича и туристичког пратиоца 12.                            октобра 2022. године, а на који се могу пријавити сва заинтересована лица. Рок за подношење пријава почиње да тече наредног дана од дана објављивања огласа.

Пријаве на оглас кандидати достављају искључиво у периоду од 13. до 20. октобра 2022. године. Пријаве послате пре и после назначеног рока сматраће се неблаговременим и неће бити узете у разматрање.

Оглас ће се расписати за кандидате са знањем енглеског, француског, грчког, немачког, арапског, руског, кинеског, шпанског, италијанског, турског, пољског, јапанског,  персијског, хебрејског, румунског, чешког, словачког, мађарског, португалског, норвешког  и бугарског  језика.

Оглас ће бити објављен на званичној интернет страници министарства, а услови огласа садржани су у Правилнику о стручном испиту за туристичког водича и туристичког пратиоца (,,Службени гласник РС”, бр. 102/15 и 86/19-др. закон).

Молимо вас да редовно пратите интернет страницу Министарства трговине, туризма и телекомуникација.