На данашњој седници Владе Републике Србије усвојене су Уредба о изменама Уредбе о ограничењу висине цена основних животних намирница, Уредба о измени Уредбе о ограничењу висине цена деривата нафте и Одлука о измени одлуке о привременој забрани извоза млека и производа од млека.

 

Како би заштитила тржиште и спречила деформације у формирању цена које су важне за снабдевање потрошача, Влада Републике Србије је на данашњој седници усвојила Уредбу о изменама Уредбе о ограничењу цена основних животних намирница.

 

Због раста цене сточне хране, било је неопходно кориговати цену свежег пилећег трупа.

Уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, а важи до 31. октобра 2022. године.

 

Измењена је и Одлука о привременој забрани извоза млека и производа од млека, те је продужена за још 30 дана у циљу ублажавања последица и спречавања критичне несташице млека и производа од млека.

 

Такође, усвојена је измењена Уредба о ограничењу висине цена деривата нафте, имајући у виду да је тржиште још увек нестабилно и да је неопходно продужити период важења ограничења цена тих производа.