На данашњој седници Владе Републике Србије донета је Одлука о изменама и допунама Одуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт.

 

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт предвиђено је да се на тржиште Републике Србије пусти  у промет 72 нова лека за употребу у хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт, а који су претходно добили дозволу од Агенције за лекове и медицинска средства Србије .

 

Овом Одлуком извршиће се допуна дозволе за стављање лека у промет са подацима из Списка цена лекова као и промена цена за 37 лекова од чега су 25 повећања а 12 снижења цене. Такође, овом Одлуком ће се повећати конкуренција лекова, укупна понуда и снабдевеност тржишта лековима.

 

Предложене цене за нове лекове, који су добили дозволу за стављање у промет, не утичу на инфлацију, јер се њихове цене по први пут формирају. Предложена повећања цена лекова неће утицати на инфлацију, јер статистика не снима њихове цене у оквиру индекса потрошачких цена.