На данашњој седници Владе Републике Србије усвојене су Уредба о изменама уредбе о ограничењу висине цена основних животних намирница, Уредба о измени Уредбе о обавезној производњи и промету хлеба и Уредба о измени Уредбе о ограничењу висине цена деривата нафте.

 

Нова Уредба о изменама уредбе о ограничењу висине цена основних животних намирница доноси се у циљу даље заштите тржишта, односно спречавања деформација у формирању цена, које су важне за снабдевање потрошача. 

 

Уредбом о измени уредбе о ограничењу цена основних животних намирница ограничене су: максимална малопродајна цена белог кристал шећера у свим паковањима која не сме прелазити 102,99 динара по килограму, максимална произвођачка цена белог кристал шећера у паковањима од једног килограма, пет килограма и десет килограма, која не сме прелазити 85,11 динара по килограму, као и максимална произвођачка цена белог кристал шећера за сва остала паковања не сме прелазити 93,63 динара по килограму.

 

Такође, ограничена је и максимална малопродајна цена UHT млека са 2,8 процента млечне масти у паковању од једног литра на 119,99 динара.

 

Новом Уредбом остају ограничене максималне малопродајне и произвођачке цене брашна тип Т-400 глатко, у паковањима до пет килограма, укључујући и пет килограма,

брашна тип Т-500 у паковањима до пет килограма, укључујући и пет килограма.  Марже обрачунате на нето фактурну цену брашна тип Т-400 и Т-500 остају непромењене.

 

Ограничене су максималне малопродајне цене и максималне произвођачке цене за свињски бут без костију, свињску плећку без костију, свињски врат са костима и свињску слабину са костима. Ограничене су и максимална малопродајна и максимална произвођачка цена свежег пилећег трупа. Марже обрачунате на нето фактурну цену свињског и пилећег меса остају непромењене.

 

Уредбом се ограничавају произвођачке цене, као и оне у трговини на велико и у трговини на мало, за јестиво сунцокретово уље у паковању од једног литра, које не смеју бити веће од цена које су важиле на дан 15. новембар 2021. године.

 

Уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, а важи до 30. септембра 2022. године.

 

 

На седници Владе Републике Србије донета је и Уредба о измени Уредбе о обавезној производњи и промету хлеба, која се продужава на наредних 30 дана.

 

Такође, на седници Владе Републике Србије донета је и Уредба о измени Уредбе о ограничењу висине цена деривата нафте, која важи до 30. септембра 2022. године.