Током првих шест месеци 2022. укупан број долазака туриста у Републику Србију већи је за 65,4% у односу на исти период 2021. године, од чега су страни туристи остварили раст од чак 135,7%, а домаћи за 35,8%.

 

У првих шест месеци 2022. године евидентирано је укупно 4.992.483 ноћења туриста, што је раст од 43,1% у односу на исти период 2021. године. Пораст од 84,6% остварили су страни туристи (2.044.069 ноћења), док су домаћи туристи остварили раст од 23,8% (2.948.414 ноћења).

 

Само у Београду, током првих шест месеци ове године, забележен је раст од 108,9% у односу на исти период претходне године са укупно 470.336 долазака туриста. Број долазака страних туриста већи је за 139,6% (376.879), док је број домаћих туриста већи за 37,8% (93.457).

 

У овом периоду у бањама је остварен раст броја долазака туриста од 35,4%, од чега су страни туристи остварили раст од чак 112%, а домаћи од 27,7%.

 

Током истог периода, у планинским центрима забележен је раст од 36,4% у односу на исти период 2021. године. Број страних туриста порастао је за 80,6%, а број домаћих за 30,2%. 

 

Најпосећенија места током првих шест месеци од градова била су Београд, Нови Сад, Суботица и Ниш; од бања Врњачка Бања, Сокобања, Бања Врдник и Луковска Бања; од планина Златибор, Копаоник, Дивчибаре, Тара и Фрушка Гора.