На данашњој седници Владе Републике Србије усвојена је Уредба о ограничењу висине цена основних животних намирница и Уредба о измени Уредбе о ограничењу висине цена деривата нафте.

 

Уредбом о ограничењу цена основних животних намирница ограничена је максимална малопродајна цена брашна тип Т-400 глатко, у паковањима до пет килограма, укључујући и пет килограма и не сме прелазити 84,7 динара по килограму, док максимална произвођачка цена брашна не сме прелазити 70,00 динара по килограму. Маржа обрачуната на нето фактурну цену брашна тип Т-400 глатко умањену за рабате и попусте од стране добављача, износи максимално 10%.

 

Ограничена је цена брашна тип Т-500 у паковањима до пет килограма, укључујући и пет килограма и не сме прелазити 78,65 динара по килограму, док максимална произвођачка цена не сме прелазити 65,00 динара по килограму. Маржа обрачуната на нето фактурну цену брашна тип Т-500 умањену за рабате и попусте од стране добављача, износи максимално 10%.

 

Ограничене су максималне малопродајне цене и максималне произвођачке цене за свињски бут без костију,  свињску плећку без костију, свињски врат са костима и свињску слабину са костима. Ограничене су и максимална малопродајна и максимална произвођачка цена свежег пилећег трупа.

Уредбом је предвиђено да маржа обрачуната на нето фактурну цену свежег свињског меса, умањену за рабате и попусте од стране добављача, износи максимално 10%, а укупна стопа марже на свињско месо које је оригинално упаковано и декларисано од стране произвођача, не сме бити већа од 8%. Маржа обрачуната на нето фактурну цену свежег пилећег трупа, умањену за рабате и попусте од стране добављача, износи максимално 5%.

 

Уредбом се ограничавају произвођачке цене, као и оне у трговини на велико и у трговини на мало за јестиво сунцокретово уље у паковању од једног литра, које не смеју бити веће од цена које су важиле на дан 15. новембар 2021. године.

 

Уредбом о ограничењу висине цена основних животних намирница, ограничена је максимална малопродајна цена UHT млека са 2,8 процента млечне масти у паковању од једног литра на 113,99 динара.

 

Максимална малопродајна цена белог кристал шећера, по килограму, у свим паковањима, не сме прелазити 96,99 динара, док максимална произвођачка цена белог кристал шећера, у паковањима од једног килограма, пет килограма и десет килограма, не сме прелазити 80,00 динара по килограму. Максимална произвођачка цена белог кристал шећера за сва остала паковања не сме прелазити 88,00 динара по килограму.

 

Уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, а важи до 31. августа 2022. године.

 

На седници Владе Републике Србије донета је и Уредба о измени Уредбе о ограничењу висине цена деривата нафте која важи до 31. августа 2022. године.

 

 

Такође, Влада Републике Србије донела је и измењену Одлуку о привременој забрани извоза евро-дизела EN 590 којом се она продужава за још седам дана.