Министарство трговине, туризма и телекомуникација поводом захтева дела јавности за стављање на увид одређених извозних дозвола оружја, по изричито добијеној сагласности извозника да се објаве сви елементи извозног посла, саопштава да се ради о купопродајном уговору који обухвата обрачун и плаћање ПДВ-а.

,,Роба је у потпуности плаћена ХК “Крушик” а. д. Ваљево, пре преузимања. Роба је превезена о трошку извозника до аеродрома, а за даље, до купца и крајњег корисника, обавеза је била на брокеру из Босне и Херцеговине. По окончаној производњи, инспектори Министарства одбране Бангладеша су извршили квантитативни и квалитативни пријем робе и испитивања наведене робе на полигону, чиме је још једном у потпуности отклоњена свака дилема у погледу врсте робе (вежбовне мине), као и крајњег корисника (МО Бангладеша). У прилогу достављамо копије извозних дозвола, а све уговоре смо, као што смо напоменули, УЗ ИЗРИЧИТУ САГЛАСНОСТ ИЗВОЗНИКА, спремни да ставимо на увид заинтересованим странама”, наводи се у саопштењу министарства.