Влада Републике Србије усвојила је Уредбу о изменама Уредбе о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање унапређења туристичког промета домаћих туриста на територији Републике Србије („Службени гласник РС”, број 76  од 7. јула 2022.).

Предметним изменама, прописано је да се ваучери могу користити закључно са 30. новембром 2022. године, а да је рок за подношење захтева за рефундацију средстава за ваучере најкасније до 10. децембра 2022. године.

Имајући у виду наведено, указујемо вам да достављате Министарству захтеве за рефундацију ваучера, одмах након завршене услуге, како би исплата средстава по наведеном основу била благовремена.