На данашњој седници Владе Републике Србије усвојена је Уредба о обавезној производњи и промету хлеба од брашна „Т-500”.

Уредба је донета у циљу очувања стабилности пекарске индустрије због повећања улазних импута за производњу хлеба, као и ради заштите животног стандарда грађана Републике Србије.

Уредбом се уређује обавезна производња и промет хлеба од брашна „Т-500”, одређује се максимална висина маржи, ремитенда и рокови плаћања привредним субјектима који се баве производњом хлеба од брашна „Т-500”.

Новом Уредбом ограничава се малопродајна цена хлеба од брашна Т-500 на 49 динара, што је повећање од три динара у односу на досадашњу Уредбу која истиче данас, односно утврђена је произвођачка цена од 41,20 динара.

Прописано је да привредни субјекти који се баве производњом ове врсте хлеба имају обавезу да произведу и испоруче тржишту хлеб од брашна „Т- 500“ у  количини од најмање 30% дневне производње свих врста хлеба.

Надзор над применом Уредбе која ће важити 90 дана почев од 11. маја, спроводе министарство надлежно за послове пољопривреде и министарство надлежно за послове трговине.