На јучерашњој седници Владе Републике Србије усвојен је предлог о Уредби о изменама и допунама Уредбе о ограничењу висине цене нафтних деривата.

Новом Уредбом предвиђено је да постојећа Уредба о ограничењу висине цене нафтних деривата траје до 30 априла 2022. године.

Просечне велепродајне цене деривата EVRO DIZEL и EVRO PREMIJUM BMB 95 на територији Републике Србије обрачунава Министарство рударства и енергетике, сваког петка и најкасније до 13 часова доставља Министарству трговине, туризма и телекомуникација, до престанка важења ове уредбе. Највише малопродајне цене деривата EVRO DIZEL и EVRO PREMIJUM BMB 95 утврђује Министарство трговине, туризма и телекомуникација сваког петка и објављује на званичној интернет страници најкасније до 15 часова, уз додати изузетак за празнике када ће се просечна велепродајна цена обрачунавати, а највиша малопродајна цена објављивати дан раније.

Телефон за пријаве неправилности у вези са применом Уредбе о ограничењу висине цена нафтних деривата је 066 847 00 27.