Министарство трговине, туризма и телекомуникација организоваће полагање стручног испита за посреднике у промету и закупу непокретности у периоду од 7. фебруара до 30. марта 2022. године.

Пријаве за стручни испит подносе се поштом (на адресу: Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Комисија за спровођење стручног испита, Немањина 22-26, 11000 Београд) или се могу предати на писарници (на истој адреси), у периоду од 11. јануара до 20. јануара 2022. године.

Пријава се врши на Обрасцу захтева за полагање стручног испита за посредника у промету и закупу непокретности, који је доступан на званичној Интернет страници и то на почетној страници – Министарства трговине, туризма и телекомуникација, у делу УСЛУГЕ – Грађани - Информација за посреднике у промету и закупу непокретности. (Информација за посреднике у промету и закупу непокретности).

Све додатне информације могу се добити на телефон: 011/2644-944, 2645-529 и 3621-884.