Usvojen Nacrt zakona o zaštiti potrošača

Nacionalni savet za zaštitu potrošača usvojio je danas na redovnoj sednici konačnu verziju nacrta novog Zakona o zaštiti potrošača.

Tom sednicom predsedavao je potpredsednik Vlade i ministar spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija Rasim Ljajić, koji je i predsednik Nacionalnog saveta za zaštitu potrošača.

Usvojena je konačna verzija nacrta Zakona koji je bio na javnoj raspravi od 27. septembra do 27. oktobra ove godine.

U raspravi je učestvovao veliki broj nevladinih i potrošačkih organizacija, kao i stručna javnost i privatan sektor.

Novi Zakon o zaštiti potrošača biće u potpunosti usklađen sa direktivama i najboljom pravnom praksom Evropske unije i doprineće jačanju potrošačkog pokreta i većem učešću udruženja u definisanju i sprovođenju politike zaštite potrošača.

Zakon će biti osnova i za sprovođenje Strategije zaštite potrošača za period do 2018. godine, a predviđa i jačanje nadležnosti tržišne inspekcije u procesu zaštite potrošačkih prava, kao i unapređenje mehanizama vansudskog rešavanja sporova u ovoj oblasti.

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija uputiće nacrt pomenutog zakona Vladi Srbije, koja bi trebalo da ga usvoji do kraja ove godine..