Усвојен Нацрт закона о заштити потрошача

Национални савет за заштиту потрошача усвојио је данас на редовној седници коначну верзију нацрта новог Закона о заштити потрошача.

Том седницом председавао је потпредседник Владе и министар спољне и унутрашње трговине и телекомуникација Расим Љајић, који је и председник Националног савета за заштиту потрошача.

Усвојена је коначна верзија нацрта Закона који је био на јавној расправи од 27. септембра до 27. октобра ове године.

У расправи је учествовао велики број невладиних и потрошачких организација, као и стручна јавност и приватан сектор.

Нови Закон о заштити потрошача биће у потпуности усклађен са директивама и најбољом правном праксом Европске уније и допринеће јачању потрошачког покрета и већем учешћу удружења у дефинисању и спровођењу политике заштите потрошача.

Закон ће бити основа и за спровођење Стратегије заштите потрошача за период до 2018. године, а предвиђа и јачање надлежности тржишне инспекције у процесу заштите потрошачких права, као и унапређење механизама вансудског решавања спорова у овој области.

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација упутиће нацрт поменутог закона Влади Србије, која би требало да га усвоји до краја ове године..