Sektor turističke inspekcije

Dunja Đenić
v.d. pomoćnika ministra

Kontakt telefon:
011/3139-676

Dežurni telefoni:
011/3139-686; 064/89-33-091

Faks:
011/3139-675

e-mail:
turisticka.inspekcija@mtt.gov.rs

Adresa:
ul. Omladinskih brigada br. 1, 11070 Novi Beograd

          U Sektoru turističke inspekcije obavljaju se poslovi koji se odnose na: preventivno delovanje i vršenje inspekcijskog nadzora nad primenom zakona i drugih propisa kojima se uređuju oblasti turizma i ugostiteljstva i preduzimanje propisanih upravnih i kaznenih mera u vršenju inspekcijskog nadzora u odnosu na procenjeni rizik; nadzor nad neregistrovanim subjektima; planiranje i praćenje stanja u oblasti inspekcijskog nadzora koje je u delokrugu turističke inspekcije; izmene i dopune kontrolnih lista i njihovo objavljivanje na internet stranici; utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova za obavljanje turističke i ugostiteljske delatnosti; zaštitu potrošača i zaštitu intelektualne svojine u oblastima turizma i ugostiteljstva; izradu izveštaja i informacija o radu Sektora i stanju u oblastima u kojima se obavlja nadzor; izradu i dostavljanje Koordinacionoj komisiji godišnjeg izveštaja o radu i njegovog objavljivanja na veb prezentaciji inspekcije; praćenje primene propisa, iniciranje izmena i predlaganje odgovarajućih rešenja i preduzimanje edukativnih i drugih aktivnosti u cilju prevencije pogrešne primene propisa; usklađivanje inspekcijskog nadzora;  pravne i analitičke poslove vezane za vršenje inspekcijskog nadzora; vođenje evidencije o inspekcijskom nadzoru; saradnju sa drugim inspekcijskim organima, pravosudnim organima, organima za prekršaje i drugim organima državne uprave i organizacijama i sa udruženjima i organizacijama u oblasti turizma i ugostiteljstva i udruženjima za zaštitu potrošača; praćenje realizacije projekata za razvoj turizma i kontrola izvršenja ugovora između Ministarstva i privrednih subjekata u koordinaciji sa Sektorom za turizam, pripremu stručnih osnova za izradu propisa iz delokruga Sektora, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.

          U Odeljenju za koordinaciju, studijsko-analitičke i pravne poslove
obavljaju se poslovi koji se odnose na: koordinaciju rada unutrašnjih
organizacionih jedinica Sektora u oblasti vršenja inspekcijskog nadzora; izradu planova i programa rada; praćenje stanja u oblasti nadzora, predlaganje mera za otklanjanje uočenih problema; izradu izveštaja i informacija o radu i stanju u oblastima u kojima se obavlja nadzor; izradu uputstava i instrukcija za jedinstveno postupanje inspektora; vršenje inspekcijskog nadzora i pružanje stručne pomoći odeljenjima van sedišta Ministarstva,  praćenje propisa, iniciranje izmena i predlaganje odgovarajućih rešenja; saradnju sa drugim organima državne uprave, organizacijama, pravosudnim organima i udruženjima i organizacijama u oblasti turizma i ugostiteljstva i udruženjima za zaštitu potrošača; administrativno-tehničke poslove za potrebe Sektora i Odeljenja i poslove kontrole štampanih, elektronskih i drugih oblika oglašavanja subjekata iz oblasti turizma, pripremu stručnih osnova za izradu propisa iz delokruga Sektora, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.

 

          U Sektoru turističke inspekcije obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

 

         - u sedištu Ministarstva:

 

  1. Odsek za kontrolu rada inspektora;

 

  1. Odeljenje za koordinaciju, studijsko-analitičke i pravne poslove.

 

        - van sedišta Ministarstva:

 

  1. Odeljenje turističke inspekcije Beograd, za područnu jedinicu širu od područja upravnog okruga za Grad Beograd, Mačvanski upravni okrug, Kolubarski upravni okrug, Pomoravski upravni okrug, Šumadijski upravni okrug, Podunavski upravni okrug i Braničevski upravni okrug, sa sedištem u Beogradu;
  2. Odeljenje turističke inspekcije Novi Sad, za područnu jedinicu širu od područja upravnog okruga za Severnobački upravni okrug, Severnobanatski upravni okrug, Zapadnobački upravni okrug, Južnobački upravni okrug, Sremski upravni okrug, Srednjebanatski upravni okrug i Južnobanatski upravni okrug, sa sedištem u Novom Sadu;
  3. Odeljenje turističke inspekcije Kraljevo, za područnu jedinicu širu od područja upravnog okruga za Zlatiborski upravni okrug, Moravički upravni okrug, Raški upravni okrug, Rasinski upravni okrug, Kosovsko-mitrovački upravni okrug, Pećki upravni okrug i Prizrenski upravni okrug, sa sedištem u Kraljevu;
  4. Odeljenje turističke inspekcije Niš, za područnu jedinicu širu od područja upravnog okruga za Borski upravni okrug, Zaječarski upravni okrug, Nišavski upravni okrug, Toplički upravni okrug, Pirotski upravni okrug, Jablanički upravni okrug, Pčinjski upravni okrug, Kosovski upravni okrug i Kosovsko-pomoravski upravni okrug, sa sedištem u Nišu.

 

 

              U Odseku za kontrolu rada inspektora obavljaju se  poslovi koji se odnose na: internu kontrolu rada turističkih inspektora i drugih državnih službenika u Sektoru i vršenje inspekcijskog nadzora sa ciljem preventivnog delovanja radi ostvarivanja zakonitosti, bolje ažurnosti i ujednačenog postupanja u radu, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.

 

 

       U Odeljenju za koordinaciju, studijsko-analitičke i pravne poslove, obavljaju se poslovi koji se odnose na: koordinaciju rada unutrašnjih organizacionih jedinica Sektora u oblasti vršenja inspekcijskog nadzora i preduzimanja upravnih i kaznenih mera; izradu planova i programa rada; izradu izveštaja i informacija o radu i stanju u oblastima u kojima se obavlja nadzor; izradu uputstava i instrukcija za jedinstveno postupanje inspektora; vršenje inspekcijskog nadzora i pružanje stručne pomoći odeljenjima van sedišta Ministarstva; praćenje propisa, iniciranje izmena i predlaganje odgovarajućih rešenja; saradnju sa drugim organima državne uprave, organizacijama, pravosudnim organima i udruženjima i organizacijama u oblasti turizma i ugostiteljstva i udruženjima za zaštitu potrošača; administrativno-tehničke poslove za potrebe Sektora i Odeljenja i poslove kontrole štampanih, elektronskih i drugih oblika oglašavanja subjekata iz oblasti turizma, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.

 

 

            U Odeljenju turističke inspekcije Beograd obrazuju se uže unutrašnje jediice:

 

  1. Odsek turističke inspekcije za Grad Beograd;

 

  1. Odsek turističke inspekcije Beograd za područnu jedinicu širu od područja upravnog okruga za Mačvanski upravni okrug, Kolubarski upravni okrug, Pomoravski upravni okrug, Šumadijski upravni okrug, Podunavski upravni okrug i Braničevski upravni okrug, sa sedištem u Beogradu.

            Odeljenja i odseci turističke inspekcije van sedišta Ministarstva obavljaju poslove koji se odnose na: vršenje inspekcijskog nadzora nad izvršavanjem zakona i drugih propisa u oblasti turizma i ugostiteljstva; preduzimanje propisanih upravnih i kaznenih mera u vršenju inspekcijskog nadzora i praćenje njihovog ishoda; koordinaciju rada; izradu izveštaja i informacija o radu i stanju u oblastima u kojima se obavlja nadzor; saradnju sa drugim inspekcijskim organima, pravosudnim organima, organima za prekršaje i drugim organima državne uprave i organizacijama i sa udruženjima i organizacijama u oblasti turizma i ugostiteljstva i udruženjima za zaštitu potrošača; praćenje realizacije projekata za razvoj turizma i kontrolu izvršenja ugovora između Ministarstva i privrednih subjekata u koordinaciji sa Sektorom za turizam; kao i druge poslove iz ove oblasti.

Privrednim subjektima

1. Obaveze ugostitelja u pogledu minimalno-tehničkih uslova:

2. Kontrolne liste

     2.1. Turistička delatnost, Turističke agencije organizatori putovanja

     2.2 Turistička delatnost, Turističke agencije posrednici:

     2.3. Turistička delatnost, Putovanja za sopstvene potrebe:

     2.4. Ugostiteljska delatnost - Kategorisani ugostiteljski objekti za smeštaj:

     2.5. Ugostiteljska delatnosti, Nekategorisani ugostiteljski objekti za smeštaj:

     2.6. Ugostiteljska delatnost,  Domaća radinost:

     2.7. Ugostiteljska delatnost, Seoska turistička domaćinstva:

     2.8. Ugostiteljska delatnost Ugostiteljski objekti za ishranu i piće:

     2.9. Nautičkoturistička delatnost:

     2.10. Lovnoturistička delatnost:

     2.11. Usluge turističkih profesija:

     2.12. Usluge iznajmljivanja vozila:

     2.13. Javna skijališta:

3. Akti o primeni propisa

     4. Ostala obaveštenja