Javne nabavke

JN O-21/2022 – Servisiranje službenih vozila za Sektor turističke inspekcije (po partijama)

JN O - 22/2022 -Održavanje softvera za realizaciju multifunkcionalnih projekata i proširenje za modul za evidenciju opreme na projektnim lokacijama

JN O - 4/2022 - Nabavka licenci za GIS softver

Javni poziv za javnu nabavku dobara – nabavka napredne komunikacione infrastrukture, kao i eduroam bežične infrastrukture na fakultetima i institutima u Republici Srbiji JN O 12/2022

Nabavka auto guma za službena vozila sa pratećom uslogom demontaže, montaže i balansiranja- JN O16/2022

Nabavka avio karata za potrebe ministarstva

JN O 14/2022 Usluge uzorkovanja, analize i izveštaja o usaglašenosti i bezbednosti proizvoda

JN O-10/2022 – Servisiranje službenih vozila kod ovlašećenih servisera (po partijama)

JN O-15/2022 Servisiranje službenih vozila za potrebe Sektora turističke inspekcije (po partijama).

Javni – Nabavka licenci za softvere za automatsko prikupljanje, pretragu i analizu podataka na internetu, JN O-13/2022

Javni poziv – Servisiranje službenih vozila (po partijama), Partija 1 - Mazde, JN O-11/2022

Javna nabavka - O 6/2022 - Nabavka opreme za Data centar

Javna nabavka usluga – JN O-10/2022 Servisiranje službenih vozila kod ovlašćenih servisera po partijama

Javna nabavka - usluge od poverenja za potrebe prevođenja ministarstva po parijama

Javni poziv za otvoreni postupak javne nabavke usluge- servisiranje službenih vozila po partijama- JN O3/22

JN O-1/2022 Izrada saobraćajnog projekta za postavljanje turističke saobraćajne signalizacije

Javna nabavka usluga – JN O-2/2022 Prevoz delegacija za potrebe ministarstva