Oglasna tabla

„CHRISTIAN TOUR d.o.o. Beograd-Vračar”

SNEŽANA TRUJIĆ PR TURISTIČKA AGENCIJA SPORT TRIM TRAVEL BEOGRAD - NOVI BEOGRAD

DRUŠTVO ZA TURIZAM I SAOBRAĆAJ NATIONAL TRAVEL D.O.O. NOVI SAD - U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI

BALKAN CENTURY TRAVEL DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)

TRAVEL TO BALKANS d.o.o. Beograd-Savski venac

Mišo Ilić RM4

Lazar Stojilković RM13

VICTORY TRAVEL DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)

Rešenje o oduzimanju licence BALKAN SAFARI HOLIDAYS DOO BEOGRAD-SAVSKI VENAC - U LIKVIDACIJI

Zaključak o pokretanju postupka oduzimanje licence i zahtev za izjašnjenje Društvo za turizam i saobraćaj NATIONAL TRAVEL d.o.o. Novi Sad

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TRGOVINU I TURIZAM SKY CENTER DOO NIŠ – U LIKVIDACIJI

BALKAN CENTURY TRAVEL DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)

Objavljeno 27.06.2022. godine


Zapisnik o inspekcijskom nadzoru broj 332-02-00435/2022-09 od 13.5.2022. godine, za nadzirani subjekt „ TRIM TRAVEL DOO POŽAREVAC

Objavljeno dana 24.5.2022. godine:

 

 Navedena akta se objavljuju  na Oglasnoj tabli i zvaničnom sajtu  Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija,  iz razloga što nijedan drugi način dostavljanja nije moguć 

Imajući u vidu navedeno, smatra se da je javno dostavljanje napred navedenih akata izvršeno po isteku roka od 15 dana od kada je pismeno objavljeno na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa, saglasno odredbama člana 78. stav 3. Zakona o opštem upravnom postupku.

Objavljeno dana 20.7.2022. godine:

Akt za izjašnjenje i Zaključak o pokretanju postupka za oduzimanje licence privrednim subjektima: 9.5.2022