Pristup informacijama od javnog značaja

Ovlašćena lica za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja, osim za informacije koje su nastale u radu ili u vezi sa radom iz delokruga Sektora tržišne inspekcije i Sektora za spoljnotrgovinsku politiku i multilateralnu i regionalnu ekonomsku i trgovinsku saradnju su:

Vera Srednji i Katarina Janković

kontakt telefon: 011/3621-862

                             011/363-1246

mejl adrese: vera.srednji@mtt.gov.rs

                          katarina.jankovic@mtt.gov.rs

 

Ovlašćena lica za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja, koje se odnose na informacije nastale u radu ili u vezi sa radom iz delokruga Sektora tržišne inspekcije su:

Snežana Stanojević (mejl adresa: snezana.stanojevic@mtt.gov.rs , kontakt telefon: 011/2602-938) i Predrag Peruničić (mejl adresa: predrag.perunicic@mtt.gov.rs , kontakt telefon: 011/3611-182) državni službenici u sedištu Sektora tržišne inspekcije

 

Ovlašćena lica za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja, koje se odnose na informacije nastale u radu ili u vezi sa radom iz delokruga Sektora za spoljnotrgovinsku politiku i multilateralnu i regionalnu ekonomsku i trgovinsku saradnju :

Jasmina Roskić (mejl adresa: jasmina.roskic@mtt.gov.rs , kontakt telefon: 011/2642-115) i Jelena Drenjanin (mejl adresa: jelena.drenjanin@mtt.gov.rs , kontakt telefon: 011/3619-753) državni službenici Sektora za spoljnotrgovinsku politiku i multilateralnu i regionalnu ekonomsku i trgovinsku saradnju