Digitalizacija turističke ponude

NAZIV PROJEKTA: Digitalizacija turističke ponude Srbije


VLASNIK PROJEKTA: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija


PERIOD REALIZACIJE PROJEKTA: od 2021. godine do 2023. godine


CILj PROJEKTA: U cilju unapređenja kvaliteta i dostupnosti turističkih usluga Republike Srbije, digitalizacija je identifikovana kao jedna od ključnih aktivnosti i na tom polju.


Cilj projekta je uspostavljanje nacionalne digitalne platforme koja će kao jedinstvena pristupna tačka, objediniti osnovne informacije o svim turistima značajnim lokalitetima, manifestacijama, rutama i regijama. Na taj način platforma će omogućiti korisnicima da na jednostavan i efektan način imaju uvid u turističke lokacije Republike Srbije. Korišćenjem internet pretraživača ili mobilne aplikacije uz napredne mogućnosti pretrage po interesovanjima ili vrsti sadržaja na lokalitetima, glavni cilj ove platforme je da omogući turistima da brzo i informisano donesu odluku da posete određeni lokalitet.
Projekat obuhvata više komponenti:
• Razvoj softvera Digitalni turistički asistent i turistički vodič;
• Razvoj platforme za rezervaciju smeštaja;
• Hardversku infrastrukturu za aplikativna rešenja;
• Dovođenje brzog interneta do lokacija i izgradnja Wi- Fi mreža za lokacije kulturnog nasleđa,

sa aktivnostima koje se sprovode u fazama:

• Faza 1: Isporuka dela informacionog sistema Turistički asistent i Digitalni turistički vodič;
• Faza 2a: Isporuka naprednih funkcionalnosti platformi Turistički asistent i Digitalni turistički vodič;
• Faza 2b: Isporuka sistema za rezervaciju smeštaja;
• Faza 2c: Izgradnja bežičnih lokalnih računarskih mreža na odabranim prioritetnim lokacijama.