FP7

Sedmi okvirni program za istraživanje i tehnološki razvoj (Seventh Framework Programme for Research and Technological Development – FP7) je najveći istraživački i razvojni program Evropske unije i osnovni je mehanizam finansiranja istraživanja u periodu od 2007. do 2013. godine. Sedmi okvirni program ima za cilj da doprinese ispunjenju ciljeva Lisabonske strategije i razvoju ekonomije Evropske unije kao najdinamičnije, svetski konkurentne ekonomije zasnovane na znanju. Takođe, FP7 je osnovni instrument za stvaranje jedinstvenog Evropskog istraživačkog prostora (European Research Area – ERA). Ukupni budžet Sedmog okvirnog programa iznosi preko 50 milijardi evra.

FP7 je strukturno podeljen na četiri osnovna programska bloka:

Takođe, kroz Sedmi okvirni program, izdvajaju se sredstva za:

Najveća sredstva se izdvajaju za programski blok Saradnja, ukupno 32,413 milijarde evra. Saradnja obuhvata deset tematskih oblasti istraživanja, od kojih se najveća sredstva, 9 milijardi evra, izdvajaju za tematsku oblast Informaciono-komunikacione tehnologije (IKT). Time je Evropska komisija prepoznala ovu tematsku oblast istraživanja kao najznačajniju i najperspektivniju za dalji ekonomski razvoj EU. Takođe, kroz Kapacitete, značajno je podržan razvoj kapaciteta za oblast istraživanja IKT.

Prijavljivanje projekata i dobijanje sredstava organizovano je kroz pozive za projekte koji sadrže detaljne informacije po pitanju ciljeva istraživanja obuhvaćenih pozivom (unutar tzv. radnih programa), načina finansiranja i krajnjih rokova za predaju predloga projekta. Učešće u FP7 mogu da uzmu istraživačke grupe na univerzitetima, istraživački instituti, pojedinačni istraživači, mala i srednja preduzeća, velike kompanije, kao i ostale vladine, nevladine i privatne organizacije i institucije koje se bave istraživačkim radom.

Juna 2007. godine Srbija je potpisala Memorandum o razumevanju sa Evropskom unijom i time dobila status pridružene članice (Associate Member), čime je postala ravnopravni učesnik u Sedmom okvirnom programu, a istraživačke organizacije i kompanije iz Srbije, mogu pod istim uslovima kao i zemlje članice EU da predlažu projekte, uključe se u projektne konzorcijume, i budu partneri na projektima ili njihovi koordinatori.

Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije pruža podršku za sve programske blokove i teme Sedmog okvirnog programa.

U okviru Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj uspostavljena je Mreža nacionalnih kontakt osoba koja ima za cilj informisanje potencijalnih korisnika o mogućnostima i modalitetima saradnje i finansiranje u Sedmom okvirnom progaramu.

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo je prepoznalo značaj istraživanja i razvoja u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) i kroz niz aktivnosti pružalo je podršku istraživačkim organizacijama i kompanijama iz Srbije da se uključe u Sedmi okvirni program, a za tematsku oblast IKT.

Dodatni materijali: Uvod u Sedmi okvirni program za tematsku oblast IKT i mini vodič za uključivanje.